Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava

Zavod za sigurnost informacijskih sustava i ove godine organizira Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava. Ovogodišnje Savjetovanje primarno je posvećeno kibernetičkoj sigurnosti (engl. cyber security), odnosno podizanju razine obrane od prijetnji koje dolaze iz kibernetičkog prostora (engl. cyber space).

Savjetovanje je namijenjeno čelnicima državnih tijela, jedinica lokalne i područne samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima koja u svom djelokrugu koriste klasificirane i neklasificirane podatke, odnosno savjetnicima za informacijsku sigurnost te voditeljima i djelatnicima ustrojstvenih jedinica u tim tijelima i pravnim osobama koji se bave informacijskom sigurnošću.

Osnovna svrha Savjetovanja informiranje je čelnika i stručnih djelatnika državnih tijela, jedinica lokalne i područne samouprave te pravnih osoba s javnim ovlastima o novostima i trendovima u tehničkim područjima informacijske sigurnosti kao i upoznavanje s razvojnim planovima Zavoda za sigurnost informacijskih sustava usmjerenih podizanju razine sigurnosti informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj u cjelini.