Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava (2)

Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava u organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava održano je 10. prosinca u hotelu Antunović u Zagrebu. Savjetovanju je nazočilo više od 150 sudionika, čelnika i savjetnika za informacijsku sigurnost u tijelima državne vlasti te voditelja i djelatnika ustrojstvenih jedinica u tim tijelima zaduženih za poslove informacijske sigurnosti.

Samo Savjetovanje bilo je podijeljeno u dva dijela. U prvom dijelu, uz rezultate rada ZSIS-a u proteklom razdoblju, prezentirani su i razvojni planovi ZSIS-a usmjereni k podizanju razine sigurnosti informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj. U nastavku su predstavnici Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnosti prezentirali Nacionalnu strategiju kibernetičke sigurnosti kao središnju temu ovogodišnjeg Savjetovanja.

Nadalje, prezentirane su i aktivnosti Nacionalnog CERT-a, zatim Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER) i Fakulteta za organizaciju i informatiku (FOI) u području informacijske i kibernetičke sigurnosti. FOI je kroz svoju prezentaciju naznačio i značaj alata otvorenog koda za testiranje sigurnosti, kao važnu pomoć kod testiranja sustava sigurnosti.

Na kraju, sudionici su imali prigodu poslušati i prezentacije ZSIS-ovog rješenja Maltrail i demonstraciju zloćudnog koda za Android platformu.

U drugom dijelu Savjetovanja sudionici su mogli poslušati prezentacije tvrtki, koje su obuhvatile prikaz različitih rješenja u području kibernetičke sigurnosti, odnosno sigurnosti informacijskih sustava u cjelini.

U uvodnom dijelu Savjetovanja ravnatelj ZSIS-a mr. sc. Robert Žunac istaknuo je kako je razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija preduvjet za izgradnju modernog društva i kako uspostava modernih i naprednih informacijsko-komunikacijskih rješenja sa sobom nosi i rizike od povećane ugroze informacijskih sustava i podataka koji se na njima nalaze. Pri tome je posebice naglasio kako „rizici koje takav razvoj nosi ni u kom slučaju ne smiju biti prepreka tom razvoju već ih je, kao takve, potrebno sagledavati kroz razvoj i jačanje područja informacijske sigurnosti u cjelini.“

U tom je kontekstu istaknuta i značajna uloga Zavoda za sigurnost informacijskih sustava kao središnjeg tijela nadležnog za tehnička područja informacijske sigurnosti tijela državne vlasti.

Kao put k ostvarenju željenih ciljeva posebice je istaknuta uspostava suradnje ZSIS-a s vodećim hrvatskim znanstvenim, obrazovnim i istraživačkim institucijama: Fakultetom elektrotehnike i računarstva i Fakultetom organizacije i informatike.

Mr. sc. Robert Žunac prisjetio se i svog prethodnika g. Majića „koji je ZSIS posložio kao tim vrsnih stručnjaka, eksperata na području informacijske sigurnosti“, ostavljajući mu zadaću daljnjeg razvoja tog tima kako bi ga učinio sposobnim za odgovor na izazove modernog doba.

Razmatrajući izazove daljnjeg razvoja ZSIS-a, mr. sc. Žunac zaključio je kako će „u konačnici, jačanjem vlastitih sposobnosti, u suradnji s drugim državnim tijelima i akademskom zajednicom, ZSIS nastojati stvoriti preduvjete za podizanje razine cjelokupne sigurnosti informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj kao i stvaranju preduvjeta za podizanje konkurentnosti hrvatskog gospodarstva u tom području.“