ZSIS i CARNet potpisali Sporazum o poslovnoj suradnji

U CARNet-u kao zasebna ustrojstvena jedinica djeluje Nacionalni CERT, nacionalno tijelo mjerodavno za zaštitu i prevenciju računalnih ugroza javnih informacijskih sustava te usklađivanje postupanja u slučaju sigurnosnih incidenata na javnim informacijskim sustavima u Republici Hrvatskoj. ZSIS kao središnje državno tijelo za obavljanje poslova u tehničkim područjima informacijske sigurnosti zadužen je za istovrsne poslove unutar državnih tijela Republike Hrvatske.

CARNet i ZSIS sklapanjem ovog Sporazuma teže produbljivanju suradnje od zajedničkog interesa na području informacijske sigurnosti, otvaranju prostora učinkovitijem odgovoru na računalne ugroze i javnih i državnih informacijskih sustava u Republici Hrvatskoj i u konačnici stvaranju preduvjeta za podizanje razine cjelokupne nacionalne informacijske i kibernetičke sigurnosti.