Održano 5. Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava

Na jubilarnom petom Savjetovanju o sigurnosti informacijskih sustava u organizaciji Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) održanom 7. prosinca 2016. u Hotelu Antunović u Zagrebu okupilo se više od 150 sudionika, čelnika i savjetnika za informacijsku sigurnost u tijelima državne vlasti te voditelja i djelatnika ustrojstvenih jedinica u tim tijelima zaduženih za poslove informacijske sigurnosti.

Ovogodišnje Savjetovanje primarno je bilo posvećeno izazovima informacijske i kibernetičke sigurnosti (engl. cyber security) koje proizlaze iz intenzivnog razvoja informacijskih i komunikacijskih tehnologija, odnosno podizanju razine obrane od prijetnji koje dolaze iz kibernetičkog prostora (engl. cyber space).

Savjetovanje je prigodnim riječima otvorio ravnatelj ZSIS-a mr. sc. Robert Žunac istaknuvši kako je za jačanje sposobnosti obrane od kibernetičkih ugroza nužno uspostaviti sinergiju svih sektora društva, razviti sustavna rješenja, jačati mehanizme koordinacije i upravljanja te sposobnost pojedinih elemenata da unutar svog djelokruga budu što učinkovitiji.

Pjer Šimunović, predstojnik Ureda Vijeća za nacionalnu sigurnost (UVNS) održao je pozvano predavanje o ključnim ugrozama koje trenutačno prijete sigurnosti Republike Hrvatske, posebice istaknuvši značenje i potrebu jačanja kibernetičke sigurnosti.

U nastavku je Boris Mohar, direktor slovenskog Ureda za zaštitu tajnih podataka prezentirao organizaciju i ustroj područja informacijske sigurnosti u Republici Sloveniji, a prof. dr. sc. Nedjeljko Perić, privremeni ravnatelj Inovacijskog centra Nikola Tesla (ICENT), prikazao je ulogu ICENT-a u razvoju inovacijskog ekosustava Republike Hrvatske. Prvi blok predavanja završili su zamjenik ravnatelja Srca, Ivan Marić, prezentacijom naziva "Preporuke za korištenje nacionalnog čvora za međusobnu razmjenu internetskog prometa - svi putevi vode kroz CIX" i Marko Vrkljan iz Odjela za visokotehnološki kriminalitet PN USKOK-a prezentacijom o stanju kibernetičkog kriminaliteta u Republici Hrvatskoj.

Drugi blok predavanja otvorili su predstavnici Fakulteta elektrotehnike i računarstva (FER), doc. dr. sc. Stjepan Groš koji je sudionike upoznao s aktivnostima FER-a na području informacijske i kibernetičke sigurnosti te doc. dr. sc. Predrag Pale koji je govorio o ulozi ljudskog faktora u kibernetičkoj sigurnosti.

Prethodne teme bile su izvrstan uvod u okrugli stol na temu “Kibernetička i informacijska sigurnost – budući izazovi”, na kojem su sudjelovali Milan Parat (Hrvatska udruga banaka − HUB), Damir Sušanj (Hrvatska regulatorna agencija za mrežne djelatnosti − HAKOM), Alen Ostojić (Hrvatska udruga menadžera sigurnosti i Savjet za urbanu sigurnost Grada Zagreba), Stjepan Groš (FER), Vlado Pribolšan (CARNet/Nacionalni CERT), Vinko Kuculo (UVNS), Jurica Čular (ZSIS) i Alen Delić (Diverto) kao moderator. Dionici okrugloga stola iznijeli su razmišljanja o naslovnoj temi iz perspektiva poslovnih područja iz kojih dolaze. Zajednička misao bila je potreba za daljnjim razvojem ovog područja, jačanjem međusobne suradnje i učinkovitijom razmjenom relevantnih informacija o ugrozama iz kibernetičkog prostora.

Savjetovanje je zaključeno nizom odabranih prezentacija tvrtki, koje su obuhvatile prikaz različitih rješenja u području kibernetičke sigurnosti, odnosno sigurnosti informacijskih sustava u cjelini.