ZSIS i Pravni fakultet potpisali Sporazum o suradnji

Ravnatelj Zavoda za sigurnost informacijskih sustava mr. sc. Robert Žunac i dekanica Pravnog fakulteta Sveučilišta u Zagrebu prof. dr. sc. Dubravka Hrabar potpisali su 6. travnja 2017. Sporazum o suradnji na znanstveno-istraživačkim, stručnim i obrazovnim projektima.

Pravni fakultet Sveučilišta u Zagrebu jedna je od vodećih visokoobrazovnih nastavnih i znanstvenih ustanova u Republici Hrvatskoj koja obrazuje kompetentne stručnjake te provodi znanstvene-istraživačke i stručne projekte u području prava, socijalnog rada i javne uprave. Sustavnim praćenjem područja pravne informatike, povezujući područja pravnih i tehničkih znanosti Pravni fakultet promiče važnost i interdisciplinarnost informacijske sigurnosti, područja u kojem je Zavod za sigurnost informacijskih sustava kao središnje državno tijelo za obavljanje poslova u tehničkim područjima informacijske sigurnosti državnih tijela Republike Hrvatske zadužen za reguliranje standarda.

Suradnjom s vodećim hrvatskim znanstvenim institucijama Zavod za sigurnost informacijskih sustava teži poticanju novih oblika prijenosa znanja, promicanju važnosti i interdisciplinarnosti područja informacijske i kibernetičke sigurnosti, kao i daljnjem podizanju vlastitih sposobnosti u suradnji s najboljim nacionalnim znanstvenim, stručnim i obrazovnim potencijalima.