Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava

ZSIS pod pokroviteljstvom Vlade Republike Hrvatske organizira Konferenciju o sigurnosti informacijskih sustava koja će se održati 6. prosinca u Zagrebu.

Teme ovogodišnje Konferencije su daljnji razvoj područja sigurnosti informacijskih sustava i kibernetičke sigurnosti u Republici Hrvatskoj u svjetlu Strategije nacionalne sigurnosti, Zakona o sustavu domovinske sigurnosti i Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti te izgradnja Republike Hrvatske kao prosperitetnog digitalnog društva.

Konferencija 2017

Ubrzani razvoj informacijsko-komunikacijskih tehnologija ključni je pokretač društvenih promjena, odnosno razvoja modernog digitalnog društva u cjelini. Cilj je ove Konferencije istaknuti važnost sigurnosti informacijskih sustava i posebice kibernetičke sigurnosti kao preduvjeta učinkovitog, kontinuiranog, održivog i prije svega sigurnog pružanja digitalnih usluga u Hrvatskoj.

Konferencija o sigurnosti informacijskih sustava namijenjena je prije svega čelnicima i savjetnicima za informacijsku sigurnost državnih tijela te voditeljima i djelatnicima ustrojstvenih jedinica u državnim tijelima, koji se bave informacijskom sigurnošću, odnosno sudjeluju u postupcima planiranja i uspostave informacijskih sustava te upravljanja njihovom sigurnošću.

Okvirni program ovogodišnje Konferencije možete naći ovdje.