Smjernice za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom

Sukladno članku 32. stavak 1. alineja 8. Zakona o kibernetičkoj sigurnosti operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga („Narodne novine“ broj 64/2018) od 10. srpnja 2018.,  NCERT i ZSIS izradili su Smjernice za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom operatora ključnih usluga i davatelja digitalnih usluga.

Smjernice propisuju obaveze operatora ključnih usluga, protokol prijave i izvještavanja nadležnog CSIRT-a u slučaju incidenta sa znatnim učinkom.

Kontaktne informacije, dokument što sadrži smjernice kao i obrasce za dostavu obavijesti o incidentima sa znatnim učinkom možete naći ovdje.