Objavljena druga verzija Nacionalne taksonomije računalno-sigurnosnih incidenata

U okviru provedbe GrowCERT projekta izrađena je druga verzija Nacionalne taksonomije računalno-sigurnosnih incidenata nastale temeljem Akcijskog plana za provedbu Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti.

Nacionalna taksonomija rezultat je suradnje Zavoda za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) i Nacionalnog CERT-a. Podršku projektu pružila je radna skupina sastavljena od predstavnika tijela različitih sektora poput HAKOM-a, HNB-a, MORH-a, MUP-a, HANFA-e te stručnjaka s FER-a i FOI-a.

Važnost Nacionalne taksonomije u tome je što ona definira pojam računalno-sigurnosnog incidenta te nudi ujednačene kriterije pri klasifikaciji računalno-sigurnosnih incidenata na informacijskim sustavima i računalnim mrežama na nacionalnoj razini.  Time su stvoreni preduvjeti da sva tijela i institucije koje razmjenjuju informacije o računalno-sigurnosnim događajima to čine na način da su svim dionicima takve razmjene u potpunosti jasni i kontekst i detalji o pojedinom događaju ili incidentu.

Verzijom 2 izrađena je dopuna dokumenta Nacionalna taksonomija računalno-sigurnosnih incidenata objavljenog 15. lipnja 2018. Izmjene se odnose na dopune dijela Operativni učinak napada (O) koji se nalazi u tablici na stranici 8. navedenog dokumenta.

Dokument možete preuzeti ovdje.