Upozorenje o phishing kampanji

Zavod za sigurnost informacijskih sustava (ZSIS) je uočio novu phishing kampanju koja se širi putem elektroničke pošte, a počela je 22. siječnja 2020. godine.

Radi se o pokušaju zastrašivanja primatelja poruke na način da su polja pošiljatelja i primatelja u zaglavlju elektroničke poruke istovjetna. Na taj način napadač pokušava zastrašiti primatelja da ima pristup njegovom računu. Ne postoji nikakva vrsta štetnog sadržaja u sklopu poruke i uputno je poruku zanemariti.

Značajke o zlonamjernoj elektroničkoj pošti:

  • Pošiljatelj (From): 'ime.prezime@domena.hr'
  • Primatelj (To): 'ime.prezime@domena.hr'
  • Naziv (Subject): ' Treće strane imaju pristup vašem računu.'

Izgled poruke vidljiv je na sljedećoj slici: