Savjeti za zaštitu osobnih uređaja od kibernetičkih napada

Zavod za sigurnost informacijskih sustava i Ured Vijeća za nacionalnu sigurnost izradili su dokument Savjeti za zaštitu osobnih uređaja od kibernetičkih napada koji se odnosi na postupanje s osobnim uređajima (računala, dlanovnici, pametni telefoni, pametni satovi i sl.) koji imaju mogućnost povezivanja s internetom u cilju smanjenja rizika od kibernetičkoga napada na takve uređaje. Svaki takav uređaj može biti kompromitiran pa je u cilju smanjenja rizika od kibernetičkoga napada nužno biti svjestan njegovoga postojanja, znati kakva postupanja ili nepostupanja povećavaju rizik te prilagoditi način korištenja ili konfiguriranja osobnih uređaja na način koji će mogućnost kibernetičkog napada što više smanjiti.