Vijesti

Zavod za sigurnost informacijskih sustava i ove godine organizira Savjetovanje o sigurnosti informacijskih sustava. Ovogodišnje Savjetovanje primarno je posvećeno kibernetičkoj sigurnosti (engl. cyber security), odnosno podizanju razine obrane od prijetnji koje dolaze iz kibernetičkog prostora (engl. cyber space).

ZSIS je sudjelovao u procesu izrade Nacrta prijedloga Nacionalne strategije kibernetičke sigurnosti.

Dana 28. travnja 2014. europske države započele su najveću vježbu zaštite kritične računalne infrastrukture.

ZSIS je u suradnji s ENISA-om 11. i 12. ožujka 2014. organizirao radionicu na kojoj je obrađeno više aktualnih tema iz područja informacijske sigurnosti.